Välkommen till Fiskmiljö

Fiskmiljö i Nilivaara är ett av Sveriges främsta fiskvårdsföretag vars viktigaste syfte är att rädda den utrotningshotade vilda havsöringen.

Här hittar du information om vad företaget gör för att vårda Norrlands vattendrag. Läs om de metoder vi utvecklat och hur dessa kan rädda och stärka bestånden av bla öring och lax.

Den här sidan är designad av Emma Ebermark på ebermarkdesign.se
Nedan: Artikel om Hartijokimetoden i Älvräddaren Nr 1 2014

Hartijokimetoden - Lekbottnar utifrån de naturliga förutsättningarna

Drygt 20 års erfarenhet inom

  • Återställning av flottledsrensade vatten
  • Elfiske
  • Iordningställande av lekbottnar
  • Lekinventering
  • Utbildning
  • Kontroll av fiskars vandringsmönster med Pit- tagmärkning och telemetri
  • Nu även goda erfarenheter av Våtmarksrestaurering 2011-2017