Referenser

 

Stefan Stridsman
County Administrative Board of Norrbotten
Water and Fish Department
SE-971 86 Luleå
SWEDEN
Phone +46 920 964 04
Mobile +46 706 77 55 42

 

Sportfiskarna

Glenn Douglas

0920 - 755 56

 

Sara Jonsson

Länsstyrelsen Västernorrland

 

 

Dan Blomqvist

 

Länsstyrelsen i Norrbotten

 

Björn Bergquist

Sveriges Lantbruksuniversitet

 

Källa: Våra Fiskevatten Nr 4 Dec 2010
Källa: Canadian journal 2007

Källa: Sportfiskarnas bok - Restaurerade vatten 2009