Exempel på utförda arbeten:

 

 • Havsöringsprojektet Ernie (Internationellt kultur- och sportfiskeprojekt mellan 1999-2002)
  Omfattande 13 vattendrag i Norrbottens län Inventering av rinnande vattendrag, elfiskeundersökningar, restaurering av öringens lekbottnar för hand och med maskin, återutsättning av sten med maskin samt utbildning för föreningar i fiskevård.
  (Kalix älv ekonomisk förening 2000-2003)
 • Tolkkijoki
  Inventering, Elfiskeundersökning, Spöprovfiske, Dykundersökning, Restaurering av öringens lekbottnar samt återutsättning av sten i Tolkkijoki i Gällivare Kommun
  (Fiskeriverket i Härnösand  2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007)
 • Nationella miljöövervakningsprogrammet
  Elfiskeundersökning i (Pessisjokka, Abisko), (Kitkiöjoki, Kitkiöjärvi), (Akkarjåkka, Nikkaluokta)
  (Sötvattenslaboratoriet Drottningholm  2001-2016)
 • Utbildning i fiskevård och elfiske
  Tornedalens Folkhögskola i Övertorneå.
  (Övertorneå  2001-2005, 2015, 2016)
 • Inventering, restaurering av öringens lekbottnar för hand och med maskin samt återutsättning av sten med maskin i Nackbäcken, Åmsele, Västerbotten.
  (Vindelälvsprojektet 2004)
 • Elfiskeundersökningar i olika vattendrag inom Torne-, Kalix-, Råne- och Pite älvars avrinningsområden
  (Länsstyrelsen, Kalix Älv ek förening, Fiskvårdsområden, Kommuner Sveaskog, Skogsstyrelsen mfl 2002-2015)
 • Projekt ”Levande Vatten”. Inventering av rinnande vattendrag, elfiskeundersökningar, restaurering av öringens lekbottnar för hand och med maskin, återutsättning av sten med maskin. I två vattendrag har ett 100-tal öringar märkts med Pit tags för vandringskontroll.  (Kalix älv ekonomisk förening 2006-2007)
 • Projekt ”SURENAKA” en fortsättning på Levande vatten
  (Kalix älv ekonomisk förening, Överkalix Kommun, Sportfiskarna 2008-2010)
 • Utbildning i iordningställande av lekbottnar i bla Rickleån och Bureälven, Västerbotten, Mölndalsån i Västra Götalands län, Delångersån i Hudiksvall mm
  (2010 - 2015)
 • Pentäsjokiprojektet
  Dikesproppning samt iordningställande av lekbottnar
  (Inom Tornedalen Haparanda skärgård 2012-2014)
 • Återskapande av våtmarker genom dikesproppning
  (Sveaskog 2012-2015)
 • Flottledsrestaurering av Görjeån
  Återutsättning av sten med maskin, iordningställande av lekbottnar samt flytt och skapande av bättre livsmiljöer för flodpärlmusslor.
  (Sveaskog 2013-2016)
 • Flottledsrestaurering av Kälvån 
  Återutsättning av sten med maskin, borttagning av vandringshinder samt iordningställande av lekbottnar för hand enligt Hartijokimetoden.
  (Kalix Kommun 2016)
 • Olika projekt där inventering och i några vattendrag även restaurering av lekbottnar utförts, bla i Jyryjoki, Ala- och Yli Kihlankijoki, Merasjoki och Pentäsjoki för Parkalombolo FVO, Masugnsbyns FVO och Pello skifteslags samfällighetsförening.
  (Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2011-2013)
 • Dessutom har företaget utfört flera kortare uppdrag med inventering, elfiske, restaurering och fiskevårds- och elfiskeutbildningar för Fiskeriverket i Luleå, Länsstyrelsen i Norrbotten, SLU i Umeå, Kalix Kommun, Gällivare Kommun, Skelleftekraft och Fiskevårdsföreningar.