Våra tjänster

Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är Fiskevård.


Vi utför:

Inventering av vattendrag

Elfiskeundersökningar
Restaurering av rinnande vattendrag (lekbottnar, återutsättning av sten i flottledsrensade vattendrag mm)
Märkning av fisk med bla Pit tags
Återställning av våtmarker
Tillverkningar av pejlingsutrustning för Pit tag, elfiskehåvar, mätbrädor, fisksumpar mm.
Utbildningar inom fiskevård

Samtliga arbeten som utförs dokumenteras och sammanställs noggrant.

Ställ gärna en fråga

Vi svarar normalt inom 48 timmar.